Prednášky vo firme SUSE dostupné na webe

05.08.2008 | 19:43 | Ladislav Michnovic | Novinky

Na openSUSE wiki stránkach si môžete pozrieť videá (ogg theora) z prezentácií, ktoré sa konajú pre zamestnancov vo firme SUSE. Zoznam je priebežne aktualizovaný. Tiež sú dostupné záznamy prednášok z LinuxTAGu a FOSDEMu.