Preview Firefox (build 1254264686) s rozšírením bezpečnostných funkcií

02.10.2009 | 13:00 | dodoedo | Novinky

Mozilla Firefox uviedlo nové preview Firefox build 1254264686, v súvislosti so zapracovaním špecifikácií Content Security Policy (pozri aj názorný demo test CSP) do kódu Firefox prehliadača. Nové špecifikácie CSP majú chrániť užívateľov prehliadača hlavne pred útokmi typu "cross site scripting" (XSS). Zároveň vyzvalo všetkých záujemcov na testovanie