Príprava na portáciu Hammer FS na Linux

26.03.2009 | 10:32 | dodoedo | Novinky

DragonFly hammer List uviedol, že pod vedením "Simon 'corecode' Schubert" začaly práce na portácii klastrového súborového systému Hammer z platformy DragonFly BSD na Linux.