Príručka GPT diskových partícií vo Fedora 16

21.11.2011 | 13:54 | dodoedo | Novinky

Anaconda je výborný (ak nie najlepší) inštalačný program - inštalátor pre Linux a BSD systémy. Verzia Anaconda-inštalátora, použitá vo Fedora 16 prináša so sebou automatickú podporu GPT diskových partícií, t.j. aj pre disky s kapacitou väčšou ako 2 TB. Okrem podpory takýchto gigantických diskov, GPT partície so sebou prinášajú aj zrušenia obmedzení, historicky daných použitým MBR, a síce obmedzenie maximálneho počtu primárnych diskových partícií na 4 partície. Štúdiom príručky "Fedora 16 GPT disk partitioning guide"sa toho dozviete oveľa viac.