Prístup k Internetu nepatrí medzi základné ľudské práva

13.01.2012 | 12:56 | dodoedo | Novinky

Aj keď štáty Francúzsko a Estónsko už uzákonili prístup občana na Internet ako základné ľudské právo, Dr. Vinton Cerf (Vice President v Google a známy zástanca technológií Internetu) v zaujímavom a filozoficky ladenom článku na nytimes.com hovorí, že prístup na Internet nepatrí medzi ľudské práva občana. Hovorí, že Internet technológia umožňuje a posilňuje právo na slobodu prejavu, ale je to len nástroj na tento účel. Dôležitý fakt je podľa neho ukrytý hlbšie a predstavuje zodpovednosť tvorcov samotných technológií za podporu ľudských a občianskych práv. Internet technológia zaviedla veľmi prístupnú a rovnostársku platformu pre vytváranie, zdieľanie a získavanie informácií v globálnom meradle. Ako výsledok máme nové spôsoby, ako umožniť ľuďom výkon ich ľudských a občianskych práv. V tom je ukrytá občianska zodpovednosť tvorcov samotných technológií, ktorá ide spolu s technologickými inováciami. Zlepšenie prístupu a zrýchlenie Internetu je len jedným z prostriedkov, aj keď dôležitým, ako zlepšiť ľudský údel. To musí byť vykonané v mene ocenenia občianskych a ľudských práv. A to si zaslúži ochranu - bez predstierania, že prístup sám o sebe je toto právo.