Problémy Android a komunity okolo Linux kernelu

04.02.2010 | 19:58 | dodoedo | Novinky

Greg Kroah-Hartman, vývojár linuxového jadra sa zamýšľa nad problémom, ktorý by potenciálne mohol vzniknúť z nedávneho rozhodnutia, odstrániť kód jadra Android systému z hlavnej vetvy linuxového jadra, počínajúc verziou 2.6.33 kernel.