Program theHarvester verzia 2.2a

18.02.2013 | 15:17 | dodoedo | Novinky

Program theHarvester vo svojej najnovšej verzii 2.2a dopĺňa a rozširuje pomoc pri penetračných testoch web lokalít. Zozbierava totiž všetky dostupné informácie o emailoch, subdoménach, hostoch, menách zamestnancov spoločnosti, otvorených portoch a banneroch, použitím verejne dostupných Web zdrojov. V prvej fáze skúmania (penetračných testov) dá pomerne presný obraz toho, čo je schopný si o lokalite zistiť aj potencionálny útočník.