Programovací jazyk Red/Systems rozšíril cross-platformovú podporu pre ARM

03.01.2012 | 14:17 | dodoedo | Novinky

Programovací jazyk Red/Systems (C-class dialekt pre systémové programovanie) rozšíril cross-platformovú podporu aj pre Linux na ARMv5+ (Linux-ARM a Android) a vstúpil do mobilného sveta. Pre Android (stiahnutie a spustenie takýchto apps) je potrebné mať nainštalované NativeExe app. Ďalším krokom projektu bude umožnenie tvorby kompletných apps pre Android a iOS, a síce podporou príslušných API. Očakávania sú zatiaľ obrovské, malo by to umožniť ľahko vytvárať Android/iOS apps, a tak naplno využiť jednoduchosť Red/Systems - to všetko bez nutnosti písať jediný riadok v jazyku Java, alebo Objective-C kóde. Cross-kompilácia by mala taktiež umožniť tvorbu Android apps z ľubovoľného OS (iOS je ale diskutabilné, pretože zo známych dôvodov potrebuje pre tvorbu apps operačný systém MacOS X s Xcode).

  • podobné projekty 03.01.2012 | 15:03
   marek   Návštevník
   Iba doplním, že podobné projekty už existujú. Napríklad projekt Rhomobile, PhoneGap či podobné, ktoré umožňujú programovať pre Android natívne aplikácie v iných ako Java jazykoch (v Ruby, Javascript a pod)
   • Re: podobné projekty 04.01.2012 | 13:31
    WlaSaTy   Návštevník
    Ono, existujú aj úplne odlišné projekty ktoré generujú kód natívne spúšťaný priamo na CPU a tak nepotrebujú interpreter/emulátor alebo VM. Medzi ne patrí napríklad GCC. A bez nich by neexistovali napríklad prehrávače videa založené nad knižnicou ffmpeg (VLC a BSPlayer). A navyše sú logicky rýchlejšie keďže nepotrebujú medzivrstvu.