Programovacie jazyky a knižnice určené na výuku počítačovej grafiky II.

01.08.2015 | 13:06 | LUcoRP | Novinky

Na Fedora.cz vyšlo pokračovanie článku. ktorý sa zaoberá programovacími jazykmi a knižnicami, ktoré sú vhodné na výuku programovania a základov počítačovej grafiky. 

Prvá časť článku sa zaoberá nástrojmi vhodnými pre deti prvého stupňa ZŠ, v tejto časti sa autori zamerali na komplexnejšie nástroje, vhodné pre žiakov na druhom stupni základných škôl. Medzi rozobrané nástroje patria LÖVE, Pygame, Pyglet, sdlBasic, FreeBasic.

Zdroj: Abclinuxu.cz