Projekt apache-host-control (AHC) 1.0

17.07.2012 | 13:57 | dodoedo | Novinky

Projekt "apache-host-control" (AHC) 1.0 (licencia GNU GPL v2) je určený na pomoc vývojárom v jazykoch Python a PHP. Predstavuje script kontrolujúci "virtual hosts" (pridávanie/odoberanie), používateľov a zóny v Apache/Nginx/Lighttpd/MySQL/Vsftpd/Bind. Projekt je zameraný na používateľov, ktorí používajú distribúcie založené na Debian Linuxe, projekt uvíta vašu pomoc pri prenose na linuxové distribúcie založené na RedHat Linuxe.