Projekt Django vydal bezpečnostné opravy: Django 1.4.8, Django 1.5.4 a Django 1.6 beta 4

15.09.2013 | 14:51 | dodoedo | Novinky

Projekt Django vydal bezpečnostné opravy rôznych verzií Django (1.4.8, 1.5.4 a 1.6 beta 4). Oprava formou patchu kódu sa týka zraniteľnosti, umožňujúcej DoD-útok proti Django autentifikačnému framework-u. Link na stiahnutie patchovaných verzií tamtiež.