Projekt Fedora zvyšuje bezpečnosť svojej infraštruktúry

13.10.2011 | 14:29 | dodoedo | Novinky

Projekt Fedora, ústami Kevin Fenzi (vedúceho Fedora Engineering Steering Committee a.k.a. FESCo) oznámil, že zvyšuje bezpečnosť svojej infraštruktúry. Všetci užívatelia, registrovaní v Fedora Account System (FAS) musia zmeniť svoje heslo a urobiť upload pre svoj nový ssh verejný kľúč (ssh public key). Ďalšie podrobnosti a bezpečnostné doporučenia nájdete v správe na mailing list tamtiež.