Projekt Sumatra zaujímavo podporuje OpenCL-kompatibilné GPU

11.10.2012 | 15:23 | dodoedo | Novinky

Vývojári Java aplikácií dobre poznajú to čo momentálne všeobecne platí a síce, že akákoľvek nimi napísaná Java aplikácia nebude bežať s rovnakou účinnosťou s ktorou bežia natívne aplikácie písané pre konkrétny operačný systém. Open source projekt Sumatra sa môže stať tým "Vyvoleným" na to, aby tento rozdiel v účinnosti behu minimalizoval. Veľmi zaujímavo totiž využíva princíp GPU-akcelerácie (paralelné spracovanie časti kódu aplikácie v GPU a zvyšok v CPU), lebo Sumatra používa knižnice a vlastnosti Java 8 Lambda projektu. Vývojári Java aplikácie potom iba označia príslušné "lambda výrazy" v aplikačnom kóde, ktoré sú vhodné pre paralelné spracovanie v GPU. Vstavaný kompilátor HotSpot JIT (just-in-time) ich potom v bežiacej Java aplikácii preloží do OpenCL a preložené sa spracujú v GPU. Od vývojára sa potom vyžaduje pomerne jednoduchá aktualizácia aplikačného kódu, čo platí aj pre stávajúce Java aplikácie.