Projektom mesiaca jún na SF.net je Sahana

19.06.2006 | 10:40 | Frantisek Klabzuba | Novinky

Projektom mesiaca jún na SourceForge.net sa stala Sahana. Webový portál, ktorý slúži na koordináciu prác po prírodných katastrofách (h?adanie osôb, materiálne zabezpe?enie, GIS, podpora PDA, at?...).