Projekty využívajúce ZFS a OpenSolaris kernel

18.05.2009 | 14:01 | dodoedo | Novinky

Všetkým administrátorom, ktorí chcú využívať výhody ( ZFS ) OpenSolaris kernelu (napríklad pre File-server) a zároveň pracovať napríklad v linuxovom grafickom prostredí Debian včítane užívateľov, je určený projekt NexentaCore Platform (NCP) 2.0 RC2. Májová RC2 signalizuje čoskoré vydanie finálnej verzie NCP 2.0 . Pre milovníkov Ubuntu prostredia na strane servera s platformou NCP2 RC1 a Ubuntu na desktopoch, je tu zasa projekt StormOS svojím vydaním beta verzie StormOS Hail .