Proprietárny počítačový kód ohrozuje samotnú vedu

17.04.2012 | 15:59 | dodoedo | Novinky

Výborný článok na Scientific American hovorí o tom, že uzavretý (proprietárny) počítačový kód ohrozuje vedu a odporuje princípom vedeckého poznania ako takého. Moderná veda sa opiera o úsilie výskumníkov zdieľať svoju prácu tak, aby si ich vrstovníci mohli kontrolovať a overovať úspech či neúspech tejto práce. Ale väčšina vedcov doposiaľ vzájomne nezdieľa jeden zásadný poznatok - zdrojové kódy počítačových programov podieľajúcich sa na väčšine informácií dnešného vedeckého poznania. Vedci apelujú na zavedenie nových štandardov podľa vzoru open-source, ktoré sú potrebné pre novo publikované vedecké štúdie a síce, aby ich relevantné zdrojové kódy boli voľne k dispozícii. Ak to nie je splnené, vedecká metóda (pozri si termín) vzájomného hodnotenia a reprodukcia pokusov na overenie výsledkov je v podstate "zlomená".