PyPy 4.0

17.11.2015 | 15:01 | Miroslav Bendík | Novinky

Bola vydaná nová verzia interpreteru pythonu napísaného v RPythone. Medzi novinkami sú rôzne optimalizácie ako automatická SIMD vektorizácia, zlepšený čas zahrievania JIT či optimalizovaná spotreba pamäte. PyPy 4.0 je kompatibilný s Pythonom 2.7.10.