PyScript

Fabio Pliger predstavil vo svojom blogu projekt PyScript - prostredie pre beh pythonu v prehliadači s možnosťou obojstrannej komunikácie medzi python a js objektmi.

Zdroj: anaconda.com