Qt 4.6.0 Tech Preview 1

10.09.2009 | 11:19 | Miroslav Bendík | Novinky

Vyšla testovacia verzia Qt 4.6.0 Tech Preview 1. Medzi novinky patrí napr. nový animačný framework, multitouch a množstvo optimalizácii výkonu. Stručný zoznam noviniek si môžete prečítať v dokumentácii k pripravovanému Qt 4.6.