QUANTUM a FOXACID: útok proti Firefox užívateľom TOR siete

07.10.2013 | 14:38 | dodoedo | Novinky

QUANTUM a FOXACID systémy sú použité na útok proti Firefox-užívateľom anonymnej TOR siete, píše Bruce Schneier vo svojom odbornom blogu: "How the NSA Attacks Tor/Firefox Users With QUANTUM and FOXACID", nájdeš vysvetlenie pojmu "exploit orchestrator" a iné ...