Raspberry Pi mini-počítač

17.07.2012 | 14:39 | dodoedo | Novinky

Celá nová sekcia "Hardware Hacks" na h-online.com je venovaná jedinému fenoménu: Raspberry Pi mini-počítač.