Ratproxy (1.51 beta) .

09.07.2008 | 02:05 | dodoedo | Novinky

Ratproxy, Google nástroj na bezpečnostný audit web aplikácií (web 2.0) je odteraz Open Source software a radí sa k takým nástrojom ako sú napríklad: WebScarab, Paros, Burp, ProxMon, a Pantera. Beží v prostrediach Linux, FreeBSD, MacOS X, a Windows (Cygwin) . Download pre záujemcov..