Real Time Audio štúdio s použitím RT Linux kernel

29.07.2009 | 16:03 | dodoedo | Novinky

Výborný článok na pcplus.co.uk jednoduchým spôsobom popisuje konkrétne využitie real-time linuxového jadra za účelom zostavenia real-time audio štúdia v Ubuntu. Dôležitosť a nutnosť, čo najnižšieho času audio-latencie (meraného v milisekundách) sústavy, sa tu rieši použitím špeciálneho druhu linuxového jadra - tkzv. "real-time". Autor, ktorý si vybral distribúciu Ubuntu (jednoduché inštalovanie RT linuxového jadra z repozitárov Ubuntu) zároveň poukazuje na súčasné úskalia riešenia, ako sú menšia stabilita RT jadra a chýbajúce HW ovládače.