reCAPTCHA - druhý dych pre CAPTCHA

23.01.2009 | 12:51 | dodoedo | Novinky

Filozofia ochrany pomocou CAPTCHA v súčastnosti čelí obrovskej kritike v súvislosti so vzrastajúcou četnosťou úspešných pokusov o prelomenie a sofistikáciou metód na cracknutie CAPTCHA. Nová metóda reCAPTCHA sa používa v celosvetovej digitalizácii kníh a písomností a kooperuje s Google Books Project a Internet Archive. V princípe používa pre OCR-soft nečitateľné fragmenty a ponúka ich na Web-e ako CAPTCHA test. Viac informácii na domovskej stránke recaptcha.net.