Red Hat Linux cloud pre filmárske spoločnosti

11.09.2009 | 12:35 | dodoedo | Novinky

Filmárska spoločnosť DreamWorks začala využívať technológiu Red Hat Linux cloud (pozri odkaz), pričom dosahuje prudké zníženie nákladov na tvorbu filmov náročných na animácie. Spoločnosť DreamWorks využíva túto technológiu pri tvorbe prvého úplne stereoskopického 3-D animovaného filmu (Monsters vs. Aliens), čo prezentovala pred odborníkmi teraz aj na septembrovom Red Hat Summit. Zároveň oznámila, že využitie technológie cloud computing od spoločnosti Red Hat skrátilo vytvorenie filmu na 2 roky. Správa použila informácie z článku na searchenterpriselinux.techtarget.com.