Red Hat nalieha na patentový úrad U.S.A. odoprieť väčšinu softvérových patentov

30.09.2010 | 13:20 | dodoedo | Novinky

Špecialisti z linuxovej spoločnosti Red Hat (tvorca RedHat Linuxu), ktorá má skutočne čo povedať do problematiky softvérových patentov opäť raz inteligentne udreli do prežitej filozofie softvérových patentov v U.S.A.. Red Hat vyzvalo USPTO (United States Patent and Trademark Office ) na spustenie verejného auditu (účasť verejnosti) v procese všetkých nových softvérových patentov, kde USPTO musí dodržiavať závery zo svetoznámej kauzy "Bilski", ktoré prikazujú aj použitie špeciálnej metodiky posudzovania v procese patentovania softvéru. Odborníci uvádzajú. že použitie takzvanej metodiky "the machine transformation test" jasne vedie k záveru odmietnuť patentovať návrhy väčšiny softvérových patentov. Zásadový postoj spoločnosti Red Hat ku zrušeniu a nepoužívaniu softvérových patentov a pomoc free softvérovej komunite má dlhú históriu.