Retire.js - identifikácia známych zraniteľností JavaScript knižníc, použitých vo vašej aplikácii

31.10.2013 | 12:06 | dodoedo | Novinky

Retire.js (command line scanner, Grunt plugin, chrome extension) slúži na identifikáciu známych zraniteľností JavaScript knižníc, použitých vo vašej aplikácii. Pozri si aj grunt-retire. Vaša pomoc, participovať pri tvorbe kódu na týchto GitHub je veľmi vítaná.