Richard Stallman poslal EU list ohľadom MySQL

21.10.2009 | 12:04 | dodoedo | Novinky

Richard Stallman, spoločne s mimovládnymi organizáciami KEI a ORG poslal do EU (Commissioner for Competition) list ohľadom MySQL. V liste sú vyjadrené pochybnosti o zabezpečení budúceho riadneho vývoja produktu MySQL potom, keď EU odobrí spoločnosti Oracle akvizičnú transakciu ohľadom Sun Microsystems. Ohrozí sa tým princíp hospodárskej súťaže, keďže na trhu sa v rôznych trhových segmentoch Oracle produkty pretínajú s MySQL softvérom. Po odobrení transakcie získajú produkty Oracle neprimeranú propagáciu na úkor open-source kódu. Michael Widenius, tvorca MySQL vyjadril tiež svoj protest, iný názor vyjadril Larry Ellison, generálny riaditeľ spoločnosti Oracle.