Riešenie pri pádoch Rails app kvôli neplatnému UTF-8

10.09.2013 | 12:06 | dodoedo | Novinky

Riešenie proti pádom Rails app, kvôli neplatnému UTF-8 (8-bitový Unicode Transformation Format), aj keď bol tento (UTF-8) následne overený cez Node app, ponúka článok na cirw.in.