Rock Phish group.

22.04.2008 | 12:59 | dodoedo | Novinky

RSA (AFCC) zaznamenal v týchto dňoch novú techniku útoku v oblasti finančného crimeware, kombinujúcu "phishing" a "Zeus Trojan". Článok podrobnejšie popisuje tento malware. Útoky sú vedené skupinou, ktorá si hovorí "Rock Phish". Ďalšie údaje o tejto skupine sú tu.