Rozsiahla recenzia Slackware 11

23.11.2006 | 12:32 | Tomáš Srnka | Novinky

Rozsiahla recenzia na Slackware 11 vyšla na OpenAddict.com. Recenzia obsahuje popis inštalácie, rozdiely od minulej verzie a zamýš?a sa, ?i je Slackware vhodný pre za?ínajúcich používate?ov.