RP2040 Doom

Graham Sanderson vytvoril port hry DOOM pre mikrokontrolér RP2040. S 256KB RAM a 2MB flash to nie je práve najslabší mikrokontrolér, na ktorom beží DOOM, ale tento port má pomerne vysoké ciele - podporu všetkých levelov, hudbu, multiplayer a video výstup cez VGA.

Zdroj: kilograham.github.io