Ruboto–Ruby pre Android platformu

30.08.2010 | 14:02 | dodoedo | Novinky

Nový projekt Ruboto umožňuje vytvárať pomocou Ruby jazyka kompletnú Android aplikáciu ľahšie, než v súčasnosti vytvárané aplikácie pre Android v jazyku Java.