Rust 1.60.0

08.04 | 06:37 | Miroslav Bendík | Nová verzia

Rust Release Team vydal novú verziu programovacieho jazyka Rust. Medzi novinkami nájdeme stabilizáciu instrument-coverage, podporu výpisu času kompilácie v cargo, novú syntax pre voliteľné závislosti v cargu, zapnutú inkrementálnu kompiláciu a mnoho ďalších noviniek. Podrobný zoznam noviniek je zverejnený v poznámkach k vydaniu Rust, Cargo a Clippy

Zdroj: rust-lang.org