Rust 1.64.0

24.09.2022 | 07:09 | Miroslav Bendík | Nová verzia

Nová verzia programovacieho jazyka Rust stabilizuje IntoFuture trait. Medzi ďalšími novinkami nájdeme napríklad jednoduchší prístup k C typom, alebo rust-analyzer dostupný cez rustup.

Zdroj: rust-lang.org