Samsung Printer SNMP Backdoor

30.11.2012 | 13:06 | dodoedo | Novinky

Nedávno vydané varovanie US-CERT VU#281284 doporučilo aj dočasné riešenie blokovať 1118/udp port, čo sa vo svetle posledných informácií javí ako zatiaľ najúčinnejšie riešenie proti tomuto backdoor flaw.