Schopnosť antivírových programov detekovať malware ďalej klesá

19.10.2010 | 14:03 | dodoedo | Novinky

Správa z NSS Labs, v ktorej sa popisujú výsledky testovania 11 komerčných antivírových programov na účinnosť detekcie Windows malware určite nepoteší tých, ktorí sa spoliehajú na účinnú ochranu voči Windows malware zo strany nainštalovaného antivírového programu. Testy znepokojivo ukazujú ďalší pokles schopnosti detekovať Windows malware a tak predísť nechceným dôsledkom alebo mysterióznym javom. Výsledné poradie testovaných programov je uvedené na computerworld.com.