Siril 1.0.0

14.03.2022 | 06:04 | Miroslav Bendík | Nová verzia

Po 10 rokoch od vytvorenia vetvy 0.9 vychádza stabilná verzia 1.0 programu Siril pre spracovanie astronomických fotografií. Táto verzia je zameraná primárne na stabilizáciu funkcií z vetvy 0.9. Medzi hlavné novinky tu patrí lepšia správa pamäte, podpora astro metadát v TIFF a vylepšený video export.

Zdroj: siril.org