Skrátenie bootovacieho času na x86

16.07.2008 | 02:42 | dodoedo | Novinky

Skrátenie bootovacieho času na x86 systémoch je niekedy veľmi účelné ( a nevyhnutné). Článok na tuxology.net rieši túto problematiku použitím nástroja TSC (Time Stamp Clock) register a RDTSC.