SliTaz 3.0

29.03.2010 | 10:46 | Fridolín Pokorný | Novinky

Bola uvoľnená nová stabilná verzia minidistribúcie SliTaz s označením 3.0. Release notes a download.