Special Achievement in GIS (SAG) 2014: ocenenie za Zá­klad­nú bá­zu úda­jov pre geog­ra­fic­ký in­for­mač­ný sys­tém (ZBGIS)

14.08.2014 | 23:09 | Martin Zatroch | Novinky

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky získal ocenenie za frontend (ArcGIS) + backend (Oracle && IIS) vrámci projektu ZBGIS [Operational Programme Informatisation of Society – Electronic services for cadaster (OPIS ESKN – ZBGIS)]. Irónia?! Internal Server Error...