Spoločnosť Intel predstavila svoj svet Wi-Fi budúcnosti

14.09.2012 | 11:19 | dodoedo | Novinky

Motto:
A jedného krásneho dňa SKYNET ožilo ...

Na svojej vývojárskej konferencii IDF 2012, spoločnosť Intel predstavila technológie svojho sveta Wi-Fi budúcnosti, kde každý CPU-chip vo svete bude permanentne prepojený cez Wi-Fi s ostatnými CPU. Na prototype experimentálneho 32nm chipu "Rosepoint" ukázal Intel technológiu digitálneho rádia nového typu, integrovaného do jadra low-power CPU (Atom chip), pochopiteľne so zvládnutým odrušením interferencie medzi obvodmi digitálneho rádia a obvodmi CPU. Digitálne rádio bude permanentne zapnuté na vysielanie aj prijímanie dát. Predstavil technológiu "WiGig" pre "Wireless Docking" - vysoko rýchlostné vzájomné prepojenie "docking"-staníc, klávesníc a monitorov. S myšlienkou tohoto sveta "Always-Connected Computing" súvisí aj ďalšia technológia "Video Aware Wireless Networks" (VAWN) na vytváranie optimalizovaných sietí, ktoré môžu prenášať ľubovoľné video-dáta. Zaujímavá je aj ukážka konceptu nahradiť používateľské heslá biometrickými údajmi používateľa, s patričnými privilégiami do tejto siete.