Spoločnosť Microsoft Open Technologies vytvára záplaty kódu WebKit v časti kompatibility dotykového rozhrania

21.12.2012 | 20:22 | dodoedo | Novinky

Aj keď článok na arstechnica.com píše o "udivujúcom" konaní, kedy spoločnosť Microsoft Open Technologies vytvára záplaty kódu WebKit v časti kompatibility dotykového rozhrania (implementácia prototypového kódu modelu Pointer Events), mne sa po prečítaní článku javí rovnako "udivujúca" pasivita spoločnosti Apple v celej tejto veci. Pri vytváraní open-štandardov dotykového rozhrania zariadení totiž Apple (zatiaľ) nereagovalo na ponuky vývojárov spolupracovať, a takto sa spolupodielať na tvorbe spomínaného open-štandardu. Spoločnosť Microsoft Open Technologies vznikla v rámci Microsoft Corp. na koordináciu spolupráce korporácie s open-source projektami a vývojom open-štandardov.