Spoločnosti Collabora Ltd. a Fluendo S.A vytvárajú GStreamer multimediálne framework

26.02.2012 | 21:38 | dodoedo | Novinky

Spoločnosti Collabora Ltd. a Fluendo S.A, dobre známe z oblasti open-source multimediálnych technológií spoločne vytvárajú GStreamer multimediálne framework. Výstupom sa stane cross-platformové (Linux, Windows, Mac OS X, Android) "software development kit" (SDK). Správca open-source projektu GStreamer - Wim Taymans - srdečne víta túto iniciatívu.