Spoločnosti Samsung a Google dosiahli širšiu dohodu o licencovaní svojich patentov

27.01.2014 | 09:59 | dodoedo | Novinky

Spoločnosti Samsung a Google v nedeľu dosiahli širšiu dohodu o vzájomnom licencovaní (cross-licencia) svojich patentov, ktorá sa týka viacerých oblastí, nielen oblasti mobilov. Dohoda sa vzťahuje na existujúce patenty oboch obchodných spoločností, ako aj na tie, ktoré sa majú podať v priebehu nasledujúcich 10 rokov. Spoločnosti Samsung a Google sú zobrazenia toho zvyšku priemyslu, ktorý chce viac získať zo spolupráce, než sa zaoberať zbytočnými patentovými spormi, ako to robí na rozdiel od nich Apple.