Spolupráca Mozilla a Samsung - nové 'engine' pre web-prehliadač

03.04.2013 | 23:35 | dodoedo | Novinky

Spolupráca Mozilla a Samsung je zameraná na vytvorenie nového 'engine' pre web-prehliadač. Engine novej generácie je vytvárané pomocou programovacieho jazyku od Mozilla - Rust a základ kódu tvorí experimentálne engine Servo. Uvidíme ...