Spoznajme ext4 súborový systém

17.02.2009 | 23:23 | dodoedo | Novinky

Vyberme sa na exkurziu do sveta nového linuxového súborového systému ext4 v článku vývojárov na ibm.com, ktorá nás prevedie od histórie vzniku ext4, cez jeho základné vlastnosti, až po náčrt budúcich enterprise-ready Linux systémov.