Správa o FreeBSD vývojových projektoch z obdobia október-december 2012

06.03.2013 | 11:51 | dodoedo | Novinky

Správa o FreeBSD vývojových projektoch (z obdobia október-december 2012) hovorí, okrem iných zaujímavostí aj o prácach na podpore "kernel-modesetting" pre AMD (Radeon) GPU, novom hypervízore BHyVe (type-2) pre FreeBSD/amd64 hostov podporujúcich Intel VT-x a EPT CPU, FreeBSD na minipočítači Raspberry Pi, o terajšej podpore FreeBSD/ARM architektúry Clang kompilerom (včlenený do FreeBSD-stromu). Pozri si viac ...