SSH programovanie s Paramiko

07.02.2009 | 19:55 | dodoedo | Novinky

Článok na jessenoller.com pojednáva o SSH programovaní s použitím Paramiko modulu, čo využijú hlavne systémoví admini alebo web-vývojári.