Stefano Zacchiroli, Debian Linux, Debian Multimedia

21.06.2012 | 12:06 | dodoedo | Novinky

Prečítajte si výborného Steven Rosenberga a jeho pohľad na vec, ktorý sa zameral na nedávny diskusný thread ("on package duplication between Debian and debian-multimedia") na servri lists.alioth.debian.org. Tento diskusný thread otvára otázku postavenia Debian Multimedia (repos) v ekosystéme Debian. Tieto "rozširujúce" Debian repozitáre (podobne ako RPMFusion repos pre Fedora Linux a iné) riešia napríklad dostupnosť rôznych multimediálnych kódekov pre priaznivcov Debian Linuxu.